2013:

Zaigrajte
na vsebino

Nagrajenci

Veliki pomp 2013 - vsebinski marketing projekt leta

Javni zavod Arnes, center SI-CERT

Obrazložitev žirije

Osredotočenost na potrebe uporabnika oz. ciljne javnosti in hkrati prilagojen slog nagovora, kar kaže na dobro poznavanje prejemnikov, sta odliki tistih, ki znajo odkrito prisluhniti. SI-CERT, nacionalni center za posredovanje pri omrežnih incidentih, ki deluje pod okriljem Arnesa, s programom Varni na internetu predstavlja primer odlične prakse vsebinskega komuniciranja in njene izvedbe. Beri naprej

Z izbiro ustreznih medijev in orodij, med katerimi ne manjkajo niti tiskana, učinkovito komunicirajo s splošno javnostjo in drugimi vplivnimi javnostmi, ki so pomembne za podporo oz. izvajanje osveščanja o nevarnostih na spletu. Video vsebine, blog, odlična uporaba družbenih medijev s hitrimi odzivi in cela vrsta drugih komunikacijskih aktivnosti sestavljajo celovit sveženj vsebin, ki je redko razvit v tolikšni meri. Zapri
www.varninainternetu.si

Nagrda za posebne dosežke na področju vsebinskega marketinga

POMP 2013: E-newsletter, kratki jezikovni nasveti, abecednik (Miha Knavs, s.p.)

Obrazložitev žirije

E-newsletter, Kratki jezikovni nasveti so odličen primer posameznika z verjetno ničelnim proračunom za marketing, kaj šele za oglaševanje storitev. Brezplačno deli svoje znanje s potencialnimi strankami in se tako pozicionira kot kredibilna in zaupanja vredna avtoriteta na svojem področju. Beri naprej

Projekt sledi najmanj dvema trenutnima trendoma na tem področju. Prvi je t. i. Youtility, torej da svoji ciljni skupini pomagaš, ne da ji prodajaš, drugo pa je, da svojo ciljno skupino izobražuješ, torej odgovarjaš na njihova vprašanja. Gre za odličen primer s področja vsebinskega marketinga, ki ga posameznik uporablja in pri tem dosega komunikacijske in poslovne rezultate. Zapri

Najboljša aplikacija

POMP 2013: Aplikacija Petrol, Petrol

Obrazložitev žirije

Aplikacija Petrol je zastavljena tako, da podjetje zbira potrebne podatke o uporabnikih za nadaljnji razvoj svojih storitev in posledično povečanje prodaje. Beri naprej

Hkrati je prodajno in za uporabnika uporabno orodje. Aplikacija omogoča uporabniku, da se v posamezno temo poglobi, v povezavi z drugimi uporabnimi spletnimi mesti in pobudami pa gradi skupnost. Z eno besedo, vrhunsko! Zapri
APLIKACIJA

Najboljše letno poročilo

Posebna pohvala: 366 dni, Gospodarska zbornica Slovenije

Obrazložitev žirije

Iskali so primerno rešitev, kako svojim članom čim nazorneje prikazati pregled dogajanja in dosežkov minulega leta. Eksperimentirali so z letnim pregledom v obliki barvite, a preproste in jasne infografike. Beri naprej

Eksperiment je uspel. Odziv je presegel vsa pričakovanja, verjetno tudi zato, ker je poročilo dostopno na več kanalih, tako da ga lahko bralci pregledajo na njim najbolj priljubljenem mediju. Zapri

POMP 2013: Poročilo o omrežni varnosti za leto 2012, Javni zavod ARNES

Obrazložitev žirije

Letno poročilo, ki se ne omejuje le na pregled organizacije in njenega dela v minulem letu, temveč se širše loteva celotne panoge oz. problematike, ki jo pokriva. Cilj ni bil le podati pregled ključnih dogodkov, temveč tudi pogledati v prihodnost. Beri naprej

Predvsem pa to letno poročilo izstopa po bogati vsebini, ki pritegne pozornost bralca. Še več. Ta publikacija ima dolgotrajno vrednost. Da niti ne omenjamo, da gre za tiskano letno poročilo o spletni problematiki. Zapri
Poročilo

Najboljša tiskana revija

Posebna pohvala: Brezplačna okoljevarstvena revija Modri jan, Holding Slovenske elektrarne

Obrazložitev žirije

Med revijami izstopa kot del širšega projekta vsebinskega marketinga z namenom vzgajanja in izobraževanja, da bi otroci odrasli v odgovorne državljane. Modri Jan je simpatična revija z doslednim dizajnom. Revija je dobro premišljen izdelek, njena sporočilnost je jasna.

POMP 2013: Akrapovič Lifestyle magazine, Akrapovič d.d.

Obrazložitev žirije

Odličen, lep in atraktiven izdelek, ki bi ga marsikdo tudi kupil. Vsebina revije je pisana na kožo njenim bralcem. Dizajn je dosleden, fotografije so vrhunske. Beri naprej

Akrapovič Lifestyle magazine sledi sodobnim uredniškim trendom, pa tudi trendom vsebinskega marketinga, predvsem pa ima jasno vsebinsko zasnovo. Njeno izhajanje je za podjetje tudi poslovno smiselno. Zapri

Najboljša naslovnica

Posebna pohvala: ISIS, št. 3/marec 2014, Zdravniška zbornica Slovenije

Obrazložitev žirije

Naslovnica strokovne revije, namenjene članom Zdravniške zbornice, je vsekakor eno od letošnjih pozitivnih presenečenj. Dodelan vizualni koncept, ki cilja na znano ciljno skupino in v njej vzbuja radovednost. Beri naprej

Mikrofotografija na prvi pogled deluje kot umetniško delo, njena razlaga pa povzroči »aha« trenutek. Zapri

POMP 2014: Obzornik, št. 9/oktober 2013, Zavarovalnica Triglav

Obrazložitev žirije

Med vsemi prijavljenimi naslovnicami gre za najbolj dodelan in najbolje izveden vsebinsko-oblikovni koncept. Izvirna ilustracija jasno pripoveduje zgodbo. Dobro so vidni elementi blagovne znamke, o kateri zgodba z naslovnice govori, pa tudi elementi, povezani z Zavarovalnico Triglav. Beri naprej

Ta naslovnica dokazuje, kako mora biti vsak element korporativnega medija dobro načrtovan, da lahko celostno dosega učinke. Dober načrt pa je treba tudi profesionalno izvesti. Zapri

Najboljše komuniciranje na družbenih omrežjih

POMP 2013: Twitter profil @ocistimo, Ekologi brez meja

Obrazložitev žirije

Komuniciranje prek Twitterja kot podpora projektu organizacije. Strateška izbira družbenega medija Twitter, kjer lahko dosežejo vplivne in aktivne ne samo na Twitterju, temveč tudi v slovenski družbi. Cilji so jasno zastavljeni in jih tudi dosegajo. Beri naprej

Komuniciranje prek Twitterja vodi v zaželene aktivnosti drugih zunaj tega medija, pa tudi v razvoj drugih orodij, kot je uporabna aplikacija. Ekologi brez meja so tako postali aktivni del slovenske tviteraške scene in se ob pomoči drugih tviterašev pozicionirali kot strokovna referenca na področju ravnanja z odpadki. Zapri
TWITTER

Posebna pohvala: Twitter profil @LJmlekarne, Ljubljanske mlekarne

Obrazložitev žirije

Poseben, ne ravno tipičen primer, kako neko večje podjetje komunicira s svojimi (potencialnimi) kupci na družbenih medijih. Sproščeno, pozitivno, predvsem pa odprto in transparentno. Beri naprej

Eden od, če ne skoraj edini primer večjega podjetja v Sloveniji, pri katerem je razvidno, da z ljudmi komunicira človek, ne le abstraktna blagovna znamka. Njihovi sledilci aktivno soustvarjajo vsebino, na katero se Ljubljanske mlekarne odzivajo hitro in ustrezno. Zapri
TWITTER

POMP 2013: Twitter profil @ocistimogore, Zavarovalnica Triglav

Obrazložitev žirije

Izjemno inteligentna in smiselna strategija komuniciranja posebne akcije Očistimo naše gore Zavarovalnice Triglav na več družbenih medijih podpira istoimensko akcijo. Integrirana je z drugimi orodji, ki jih za to uporabljajo. Beri naprej

Še več. Podoba in sporočila so povsem usklajena s podobo in sporočili Zavarovalnice. Strateško briljantno. S tovrstno komunikacijo na spletu vzpostavljajo aktivno skupnost privržencev akcije in tako prispevajo k širitvi gibanja za varovanje narave v gorah. Zapri
TWITTER

Najboljši digitalni medij

Posebna pohvala: Spletna stran Modri Jan, Holding Slovenske elektrarne

Obrazložitev žirije

Gre za izjemno zapleten in obsežen projekt. Pravo malo presenečenje. Vsebine in orodij, ki jo za njeno posredovanje uporabljajo, ne zmanjka in jih odlično izkoriščajo v prave namene. Globina je fascinantna, ciljni skupini sta jasni.
http://www.modri-jan.si

POMP 2013: Digitalna revija telemag, Telemach

Obrazložitev žirije

Telemag je digitalna revija, ki je na ravni najboljših svetovnih digitalnih revij. Gre za multimedijsko digitalno revijo na spletu ter iPadu in tablicah Android. Tako Telemach izkorišča vse digitalne kanale, ki so jim na voljo, da pove svojo zgodbo. Beri naprej

Vsebinska in oblikovna zasnova sledita zastavljenim ciljem in sta tudi usklajeni s sporočili in podobo podjetja. Temu sledijo tudi rezultati. Celostno kompleksen in zelo uspešen projekt. Šolski primer vsebinskega marketinga. Zapri
www.telemag.si

Najboljši medij internega komuniciranja

POMP 2013: Obzornik international, Zavarovalnica Triglav

Obrazložitev žirije

Kompleksen projekt s smiselno odločitvijo izdajati revijo za zaposlene na vseh trgih, kjer skupina Triglav posluje, v maternem jeziku vsakega posameznega trga. Beri naprej

Tako se vsebino, ki jo skupaj pripravlja uredništvo, sestavljeno iz predstavnikov vseh trgov Skupine, še bolj približa bralcem, tj. zaposlenim, kar kažejo tudi več kot odlični rezultati. Revija dosega, če ne celo presega zastavljene cilje. Zapri

Posebna pohvala: Časopis Metalurg, Impol - Impol 2000 d.d.

Obrazložitev žirije

Interna revija, ki izhaja kljub zelo omejenim finančnim vložkom. kljub temu je opazno, da uredništvo ve, da je revija namenjena zaposlenim. vsebina je relevantna zanje in za razvoj podjetja. Torej, da se.